Pô Daeng4 Thailan Raider Fi

3.700.000 

Pô Daeng4 Thailan Raider Fi

Fullset bao gồm:

Lon pô

Cổ Pô

Pát treo pô

Lò xo và sticker