TIÊU PÔ WRX INDO

250.000 

TIÊU PÔ WRX INDO – TIÊU CNC CHO PÔ ĐỘ OVAL VÀ LON TRÒN WRX. TIÊU CNC CÓ SIZE 21mm VÀ 25mm.