Full chảng ba CNC cho phuộc USD

Full chảng ba, ghi đông CNC cho phuộc USD ( Up side Down) hàng CNC chất lượng cao, hàng gia công sắc sảo, lấy đúng số đo, căn chỉnh chuẩn cho xe.