Full dàn áo Satria F Fi – Raider Fi Việt Nam – màu xanh GP

2.300.000 

Full dàn áo Satria F Fi, gắn cho Raider Việt nam

Full dàn gồm: Full nhự bóng 6 món màu xanh GP  giá 2tr750
Tem theo dàn áo giá 400k